Richtlijn Torenkranen een feit
28-9-2016

De Richtlijn Torenkranen is officieel gelanceerd. In aanwezigheid van belangstellenden uit bouw, overheid en industrie ontvingen de heer E.R. Muller van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en mevrouw M. Zuurbier van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ‘link’ naar de website uit handen van de heer M.J.M. Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. Dagelijks wordt op grote schaal gebruik gemaakt van torenkranen. Aan het gebruik hiervan kunnen grote risico’s verbonden zijn. Dat geldt voor alle partijen in de keten die met torenkranen te maken hebben. Dat varieert van vergunningverstrekker, via opdrachtgever, constructeur en  leverancier tot en met gebruiker. Zij worden stuk voor stuk aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo blijkt uit de rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De rapporten maakten duidelijk dat er een belangrijke lacune is tussen de controle op het ontwerp en de bouw van machines, zoals torenkranen. Daarnaast is gebleken dat ook bij de overdracht door de fabrikant van een torenkraan vanuit de nieuwbouwfase (het Machine richtlijn traject) naar de gebruiksfase (Arbo besluit) geen (verplichte) controle plaatsvindt. Dit vormde voor Bouwend Nederland aanleiding om voor de gebruikers van torenkranen een richtlijn op stellen waarin alle aspecten rond de veilige inzet van torenkranen, helder bijeen zijn gebracht. De Richtlijn is daarnaast bedoeld voor alle partijen die te maken hebben met het toezicht op het gebruik van torenkranen, zoals overheden en lokale instanties. Bij de samenstelling van de richtlijn vormden de veiligheidsaspecten, milieuaspecten en gezondheidsaspecten de rode draad. Ook aan commerciële, milieu- en gezondheidsaspecten is aandacht besteed. De richtlijn geeft de stand van de wetenschap weer en krijgt vorm in de website www.richtlijntorenkranen.nl die via PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk is. Door de digitale uitvoering kan de richtlijn op eenvoudige en snelle manier up to date worden gehouden. In dit kader kan via de site ook commentaar kenbaar worden gemaakt en kunnen vragen worden gesteld. Bij actualisering van de website kan een commissie van deskundigen daarmee rekening houden. De Richtlijn is rijk geïllustreerd en voorzien van tal van praktische voorbeelden. In de Richtlijn zijn verder een groot aantal checklists, een demarcatieoverzicht van verantwoordelijkheden, draaiboeken, praktijkvoorbeelden en controlelijsten opgenomen. www.richtlijntorenkranen.nl

  http://www.verticaal.net/ Watch our videos on YouTube www.insphire.com www.eurogate-international.com http://www.databel.eu http://www.i-teq.nl/ http://www.mcsverhuursoftware.nl Registratielink Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2017 Klik hier om naar Verticaal.net te gaan

Klik hier om naar
Verticaal.net te gaan