Een gloednieuw initiatief is de Rentit.nl Association. Het platform Rentit.nl wil in 2021 zoveel mogelijk in contact komen met partijen in de verhuurbranche. Mensen of bedrijven die iets willen toevoegen aan de sector door mee te praten en mee te denken over branche gerelateerde zaken, zonder te veel tijdrovende verplichtingen voor u. We willen met u van gedachte wisselen over ondernemerschap, over overleven in het post-coronatijdperk, over noviteiten en kansen en we willen kennis en ervaringen van anderen met u delen.

  • Elk kwartaal wordt u circa 20 minuten geïnterviewd door een redacteur van Rentit.nl over uiteenlopende, actuele kwesties die spelen in de voor u relevante sector (eventverhuur, bouw- en machineverhuur en/óf algemene verhuurzaken). U kunt per kwartaal kiezen om al dan niet anoniem deel te nemen aan dit interview. Ook worden er een aantal stellingen aan u voorgelegd. Aan de hand van de interviews stelt de redactie van Rentit.nl een artikel op dat verschijnt in Rentit.nl Magazine en op Rentit.nl.

  • U ontvangt het magazine 4 maal per jaar en krijgt tevens exclusief de uitnodigingen voor webinars en netwerkbijeenkomsten.

  • Voor € 49,95 per jaar wordt u Rentit.nl Associé.