IMG_2381

Loxam gaat voor duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk, maar lijkt soms ook een modewoord. Bij LOXAM gaat duurzaamheid gaat duidelijk verder dan dat streven te borgen in procedures, vertelt Danny Wesselius, technisch directeur bij LOXAM: “Dat vraagt ook om visie en een verre blik. Dat is niet altijd makkelijk, want het streven van overheid en klanten loopt soms uit de pas met de werkelijkheid.”

“Duurzaamheid vertaalt zich in onze branche, zeker op het moment, vooral in schonere, zuinigere en stillere machines – en dus: motoren. Nu sommige lokale overheden bepaald hebben dat we over zes jaar niet meer met diesel-aangedreven bouwmachines de steden inmogen, is het van levensbelang dat we duurzame machines in huis halen die aangedreven worden door accu’s/electriciteit.”
Duurzaamheid is pas actueel als het economisch effect heeft, weet Wesselius. Zo werkt ’t volgens hem ook bij de klanten: “Ook zij worden geconfronteerd met de eisen die de overheid stelt. En zij merken dat je bij een aanbesteding afgewezen kunt worden als je niet bepaalde duurzaamheidsstreven in je voorstel opneemt – en andersom: dat je meer punten krijgt als je een groen alternatief kunt aanbieden. Dus doen zij dat. En de invulling van dat groene alternatief betekent dat wij ze duurzame machines moeten kunnen leveren. Ik denk dat 90% van de klantvraag voor duurzame producten wordt aangedreven vanuit de wensen en eisen van de overheid.”

Speerpunt
Het duurzaamheidsstreven van LOXAM beperkt zich niet tot de keuze voor betere motoren, zegt Wesselius: “We pakken dat ook op andere terreinen goed op.  Duurzaamheid is een van onze drie speerpunten, en we hebben dat in de organisatie geborgd: we zijn ISO 26000 gecertificeerd, dus al onze procedures staan vast, en daar houden we ons aan. Die focus op duurzaamheid is ingebed in de hele organisatie van de LOXAM Groep. Elk kwartaal wordt er door ons wel besproken wat we op duurzaamheidsgebied doen, en wat we kunnen verbeteren. Toch merk ik dat we hier wel vooroplopen. De Scandinavische landen zijn misschien nog ’n stapje verder, maar wij lopen voor op de landen om ons heen.”

Graadmeter
“Wat gaat er nog meer komen? We verwachten dat we nog meer richting waterstof gaan, net zoals auto’s – wat daar gebeurt, is voor ons vaak een graadmeter. En je ziet wel ontwikkelingen in brandstoffren: die worden steeds schoner, met minder uitstoot. Het kan zijn dat overheden nog strengere eisen gaan stellen aan motoren. Zo zijn er nog geen aangescherpte geluidsrestricties doorgevoerd, maar dat kan nog komen. Ook staat de laatste tijd de uitstoot van fijnstof op de agenda. En we hebben nog niet te maken met een CO2-limitering, maar dat gaat wel steeds meer komen. Bouwprojecten moeten CO2-neutraal opgeleverd te worden. Dat kun je onder meer bereiken met het huren van schonere machines.”
Wij als verhuurbedrijf willen graag willen investeren in schonere machines. De investeringen zijn vaak heel hoog, zeker als je ziet dat ontwikkelingen zo snel gaan, maar LOXAM is bereid al het mogelijke te doen.”

Meer weten? Lees het volledige interview in de laatste digitale uitgave van rent.it.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *